,

පව්කාරයාට ගල් ගැසීම

රු250.00

  • Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ 
  • Publisher : Sarasa Publisher
  • Twenty – Eight Batch 2019
  • ISBN 978-955-0201-44-0
  • 119 Pages

Out of stock

Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ 

Publisher : Sarasa Publisher

Twenty – Eight Batch 2019

ISBN 978-955-0201-44-0

119 Pages

“……1936 දී පළමු මාර්ටින් වික්‍රමසිංහගේ “ පව්කාරයාට ගල් ගැසීම ” නම් වූ කෙටිකතා සංග්‍රහයෙහි එන කෙටිකතා ජීවිතයෙහි උපහාස ජනක අවස්ථා ආශ්‍රය කොට ලියන ලද රචනා ලෙස හැඳින්විය හැකි ය. සිංහලයන්ගේ චරිතයෙහි විශේෂ අංග සමහරක් මෙහි විවරණයට පාත්‍රවේ. මෙහි කතා, හාස්‍ය රසයෙන් පූර්‍ණ ය. තමා ආරූඪ කර ගත් තවුස් වෙස නිසා යම් යම් අවස්ථාවන් පැමිණෙන විට වර්තමාන සිංහලයා කුහකයකු වන සැටි වික්‍රමසිංහ මේ කතාවන්හි උපහාස මුඛයෙන් දක්වයි. වික්‍රමසිංහ සිංහලයාගේ උපාසක වේශය ඇද ඉවත දමා ඔහුගේ නෛසර්ගික මනුෂ්‍ය ගති ගුණ අනාවරණය කරයි….” 

#PawkarayatagalGaseema #MartinWickramasinghe #SinhalaPoth

 

Weight 0.160 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පව්කාරයාට ගල් ගැසීම”

Your email address will not be published. Required fields are marked *