,

පරිසර හිතකාමී පැරණි පළිබෝධ නාශක ක්‍රම

රු590.00

  • Author : රුවන් රත්නායක
  • Publisher : Samanthi Publisher
  • First Edition 2020
  • ISBN : 978-955-084-254-4
  • 224 Page 

Availability: 2 in stock

Author : රුවන් රත්නායක

Publisher : Samanthi Publisher

First Edition 2020

ISBN : 978-955-084-254-4

224 Page 

වස විසෙන් තොර ආහාර ද්‍රව්‍ය නිපදවීම සඳහා අපේ මුතුන් මිත්තෝ කෘෂිකර්මාන්තයේදී භාවිතා කළ පරිසර හිතකාමි පළිබෝධ නාශක ක්‍රම ද, වනසතුන් පලවා හැරීමේ අවිහිංසාවාදී ක්‍රම ද පමණක් නොව හේනේ, කුඹුරේ, ආරක්ෂාව සළසා ගැනීමට ඉවහල් වන පුරාණ උපචාර, අභිචාර විධි ද, වැට බැඳීමේ පැරණි ක්‍රම හා ගොවිකරණ ද  ඇතුළත් මෙම කෘතිය ඒ පිළිබඳ පර්යේෂණාත්මක ග්‍රන්ථයකි.

#ParisarahithakamiParaniPalibodaNashakaKrama #RuwanRathnayake #SinhalaPoth

Weight 0.267 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පරිසර හිතකාමී පැරණි පළිබෝධ නාශක ක්‍රම”

Your email address will not be published. Required fields are marked *