,

පරිණාමවාදය සහ මානව විද්‍යාව ද්විතීය භාගය

රු500.00

  • Author: මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ 
  • Publisher : Sarasa Publisher
  • First Edition : 2014
  • ISBN 978-955-0201-29-7
  • 595 Pages

Availability: 3 in stock

Author: මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ 

Publisher : Sarasa Publisher

First Edition : 2014

ISBN 978-955-0201-29-7

595 Pages

මිනිසාගේ මුල සෙවිය හැකිද යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයිය හැක්කේ, ඒ ප්‍රශ්ණය නඟන්නාගේ අදහස දැනගැනීමෙන් පසුයි. එය අසන්නාගේ දැනුම හා වැටහීම අනුව වෙනස් වන්නකි. මනුෂ්‍යයාගේ පමණක් නොව, කවර අචේතනික වස්තුවකගේ වූවද මුල සෙවීමට බසින්නා, ඉදිකටුව ළිදේ වැටුණම ගන්නේ කෙසේද? යන පැනයට පිළිතුරු දෙන්ට ගිය මහදැනමුත්තා මෙන් අමාරුවේ වැටෙයි. කවර දෙයක වූවද මුල සොයන්ට බසින්නා, එක ප්‍රශ්නයක් විසඳන විට තවත් ප්‍රශ්නයක් මතු වෙයි. ඔහු එයද විසඳන විට තවත් ප්‍රශ්නයක් මතු වෙයි. විසඳා කෙළවර නොකළ හැකි ප්‍රශ්න මාලාවකට ඔහු හසු වෙයි. ඇතැම් වට රවුමේ දිවීමක් වන නමුදු, කවර දෙයක වූවද අග මුල සෙවීමෙන් බුද්ධිමතකුට විනෝදාස්වාදයක් හා හොඳ දැනුමක් ද ලැබිය හැකිය. 

#ParinamawadayaSahaManawaWidyawa2 #MartinWickramasinghe #Sinhalapoth

 

Weight 0.343 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පරිණාමවාදය සහ මානව විද්‍යාව ද්විතීය භාගය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *