, , , , ,

නූතන පද්‍ය සංග්‍රහහය වීමංසා

රු300.00

  • Author : දිලිප් කුමාර ලියනගේ
  • Publisher : Ashirwada Publisher
  • First Edition 2020
  • ISBN : 978-955-697-345-7
  • 124 Pages

Availability: 2 in stock

Author : දිලිප් කුමාර ලියනගේ

Publisher : Ashirwada Publisher

First Edition 2020

ISBN : 978-955-697-345-7

124 Pages

ගුරුවෘත්තියෙහි මෙන් ම කාව්‍යකරණයෙහි ද අවුරුදු තිහක අත්දැකීම් සහිතව රචනා වී ඇති මෙම ග්‍රන්ථය උසස් පෙළ හදාරන දරුවන් මෙන් ම උගන්වන ගුරුවරුන්ට ද අත් පොතක් සේ නිර්මාණය වී ඇත්තේය. ” කාව්‍ය රසාස්වාදය ” යන මාතෘකාව ගොඩනැංවී ඇත්තේ මෙම විෂය ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් තවමත් ගුරුවරුන් මෙන් ම දරුවන් ද මුහුණ දී ඇති ගැටළුවක් නිරාකරණය කිරීම සඳහා ය.

#NoothanaPadyaSangrahayaVeemansa #NuthanaPadyaSangrahayaWimansa #DilipKumaraLiyanage #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.165 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “නූතන පද්‍ය සංග්‍රහහය වීමංසා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *