, ,

නැවුම් පස

රු780.00

  • Author : ආනන්ද අමරසිරි 
  • Virgin Soil (by Turgenev) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි
  • Publisher : Sooriya Publisher
  • First Edition 2018
  • ISBN : 978-955-656-487-7
  • 463 Pages

Availability: 4 in stock

Author : ආනන්ද අමරසිරි 

Virgin Soil (by Turgenev) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි

Publisher : Sooriya Publisher

First Edition 2018

ISBN : 978-955-656-487-7

463 Pages

 

තුර්ගිනිෆ් වර්ෂ 1877 දී ප්‍රකාශයට පත් කළ Virgin Soil නවකථාව මුල් වරට පළ කැරුණේ The Messenger of Europe සඟරාවෙහි ය. ඔහු ගේ දීර්ඝතම හා අවසන් නවකථාව වන්නේ ද Virgin Soil කෘතිය යි. මෙහි දී නිරූපණය කරනු ලබන්නේ 19 වැනි සියවසෙහි අට වැනි දශකයේ හටගත් පොපියුලිස්ට් ව්‍යාපාරය හෙවත් නරෝද්වාදී ව්‍යාපාරයට අයත්, විප්ලවකාරී උගත් තරුණයන් ගේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ ස්වරූපය යි. එහි අර්ථකථනය අනුව රුසියාදේශයේ බහුතරය ගොවිතැනින් ජීවිත් වූ ගැමියන් වූ බැවින්, ජනතා විප්ලවයක් සඳහා ඔවුන් සංවිධානය කිරීම ඔවුන් ගේ අරමුණු විය. 

#NewumPasa #AnandaAmarasiri #SinhalaPoth #SinhalaPariwarthana

Weight 0.548 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “නැවුම් පස”

Your email address will not be published. Required fields are marked *