නාගා හෙවත් මුහුදු අවතාරය

රු250.00

  • Author : තත්සරනී සතරසිංහ 
  • Adam Blade Narga – The Sea Monster (by Beast Quest) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි
  • Publisher : Samanthi Publishers
  • First Edition 2013
  • ISBN 978-955-0084-52-4
  • 79 Pages

Availability: 1 in stock

Author : තත්සරනී සතරසිංහ 

Adam Blade Narga – The Sea Monster (by Beast Quest) මෙම කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි

Publisher : Samanthi Publishers

First Edition 2013

ISBN 978-955-0084-52-4

79 Pages

ජෝර්ජෝනියාව කියන්නේ දුෂ්ට මුරුගයන් හයදෙනෙකුගේම නිවස, ඒ අතර වෘෂභ හිසක් සහිත මෘගයෙක්, පියාඹන අශ්වයෙක්, මුහුදු අවතාරයක්, ජෝර්ජෝන් නම් දඩයම් බල්ලෙක්, යෝධ මැමත් කෙනෙක් සහ ගෝනුසු මිනිසෙක් සිටිනවා. තමන්ට මුහුණ දෙන්නට වෙන දේවල් ගැන ටොම් සහ එලීනා තැකීමක් කළේ නෑ. ඔහුන්ට ආරක්ෂාව ලැබෙන්නේ නිර්භිතකමෙන් සහ නිවැරදි තීරණ වලින් පමණි. 

#NagaHewathMuhuduAwatharaya #ThathsaraniSatharasinghe #SinhalaPoth #Pariwarthana

Weight 0.103 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “නාගා හෙවත් මුහුදු අවතාරය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *