, ,

ධනවත් වීමේ විස්මිත රහස්

රු275.00

  • Author : ලාල් ප්‍රේමනාත් ද මැල්
  • Publisher : M.D Gunasena Publishers
  • Fifth Batch 2021
  • ISBN : 978-955-21-2810-3
  • 90 Pages

Out of stock

Author : ලාල් ප්‍රේමනාත් ද මැල්

Publisher : M.D Gunasena Publishers

Fifth Batch 2021

ISBN : 978-955-21-2810-3

90 Pages

ඔබට ධනවතකු වීමට, පෝසතකු වීමට තහංචියක් මේ අපේ සමාජ ක්‍රමය යටතේ නැති බව සහතිකය! එවැනි තහනමක් තිබුණා නම් ඒ ගැන සිතීමෙන් වැඩක් නැත. කරුණු එසේ නම් ඔබට ධනවතකු වීමට, පෝසතකු වීමට තිබෙන බාධාව කුමක් ද ?

#DhanavathVeemevismithaRahas #LalPremanathDeMel #SinhalaPoth

Weight 0.088 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ධනවත් වීමේ විස්මිත රහස්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *