,

දිය රකුසා

රු350.00

  • Author : සිබිල් වෙත්තසිංහ
  • Publisher : Susara Publishers
  • First Edition 2019
  • ISBN 978-955-33-1040-8
  • 15 Pages

Out of stock

Author : සිබිල් වෙත්තසිංහ

Publisher : Susara Publishers

First Edition 2019

ISBN 978-955-33-1040-8

15 Pages

අවවාද රන් වදන්

 පිලිගන්න හුරුවෙන්න 

කිසිදාක නොරැවටෙන 

බව සිතේ රඳවන්න

#DiyaRakusa #SibilWethasinhe #SinhalaPoth #LamaintaKiyaweemata

Weight 0.111 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දිය රකුසා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *