, , , , ,

දයාබර ඩාලියා

රු900.00

  • Author: දිලිප ජයකොඩි
  • FORBIDDEN LOVE (by Norma Khouris) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: Fast Publishing (Pvt) Ltd.
  • Second Batch 2020
  • ISBN 978-955-677-950-9
  • 258 Pages

Availability: 1 in stock

Author: දිලිප ජයකොඩි

FORBIDDEN LOVE (by Norma Khouris) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: Fast Publishing (Pvt) Ltd.

Second Batch 2020

ISBN 978-955-677-950-9

258 Pages

ජීවිතය පරදුවට තබමින් ජෝර්දානයෙන් පැනගත් ඇය සිය ප්‍රාණ ප්‍රිය මිතුරිය වෙනුවෙන් ලොව ජනමතය අවදි කිරීමට ග්‍රීසියට සේන්දු වූවාය. දැන් ඇය ඔ්ස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙයි. අන්තර්ජාල කැෆේ එකක සිට හොර රහසින් ලියු මේ පොත, ඩාලියාගේ මරණය වෙනුවෙන් එහි පළිය ගැනිමට තැබු ප්‍රථම පියවර බව ඇගේ අදහසයි.

#DayabaraDaliya #DileepaJayakodi #ForbiddenLove #NormaKhouri #ParivarthanaNawakatha #SinhalaPoth

Weight 0.305 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දයාබර ඩාලියා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *