, , , , ,

දඟ මල්ලගේ දඟ වැඩ

රු550.00

  • Author : ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද
  • The Naughtiest Girl Again (by Enid Blyton) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher : Wijesooriya Grantha Kendraya
  • Second Edition 2019
  • ISBN 978-955-691-286-9
  • 216 Pages

Out of stock

Author : ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද

The Naughtiest Girl Again (by Enid Blyton) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher : Wijesooriya Grantha Kendraya

Second Edition 2019

ISBN 978-955-691-286-9

216 Pages

අමුතු ඉස්කෝලයේ සිටින දඟම දඟ ළමයා යළිත් ඔබ හමුවට එයි. මේ වාරයේ හොඳ පාසල් සිසුවියක වීමට ඇය උත්සාහ කරයි. 

එහෙත් ඇගේ උත්සහය අඩපණ කිරීමට කාට හෝ උවමනා වී තිබේ. හොඳ දැරියක ලෙස ගුරුවරුන්ගේ සිත් දිනාගැනීමට ඔවුන් ඈට ඉඩ දෙන්නේ නැත.

#DagaMallageDagavada #GangaNiroshiniSuduwailkanda #LamaintaKiyaweemata 

Weight 0.231 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දඟ මල්ලගේ දඟ වැඩ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *