, ,

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – අ.පො.ස. (සා/පෙළ)

රු250.00

  • Author – මහේෂ් කොඩිතුවක්කු
  • Publisher – Agasara Publisher
  • 61 Pages

Availability: 1 in stock

Author – මහේෂ් කොඩිතුවක්කු

Publisher – Agasara Publisher

61 Pages

 

 

 

#ThorathuruHaSanniwedhanaThakshanayaOLAgasara #MaheshKodithuwakku #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.167 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය – අ.පො.ස. (සා/පෙළ)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *