,

ත්‍රෝජපුර සංග්‍රාමය

රු780.00

  • Author : මායා රංජන් 
  • Publisher : Sooriya Publishers
  • Secound Batch 2019
  •  ISBN 978-955-656-476-1
  • 356 Pages

Out of stock

Author : මායා රංජන් 

Publisher : Sooriya Publishers

Secound Batch 2019

 ISBN 978-955-656-476-1

356 Pages

සමුද්‍රාසන්නයේ පිහිටි ත්‍රෝජපුරය ඈතින් පෙනෙයි. ඒ මුහුද හා අතර තැනිතලාව සරස ඉස්කමන්දර නදිය ගලා යෙයි. මෑත මුහුද ග්‍රීක සේනාවන් ගෙනා සිය ගණන් නෞකාවන් ගෙන් ගහණ ය.

ග්‍රීක නොයෙක් වර නගරයට කඩා – වැදී ත්‍රෝජනයන් ගේ ධනය ද, භාර්යාවන් සහ දූ  වරුන් ද කඳවුරට ගෙනා හ. ත්‍රෝජනයෝ ද වරින් වර පැමිණ ග්‍රීකයන් නැසූහ. මෙබඳු මේ සටනට දැන් නව වසක් ගෙවී ගොස් ය. 

හෝමර් විටෙක ත්‍රෝජපුරය ඉලිසම නමින් හඳුන්වයි. ග්‍රීකයන්, ඇකියානු සහ දනාන යන නම් වලින් සඳහන් කරයි. ත්‍රෝජනයෝ ද විටෙක දර්දන යන නමකින් හැඳින්වෙති. 

ඒ බැව් සිතට ගෙන දැන් ඉතින් පාඨකයාණනි, මතු පිටු පෙරළා හෝමර් අතට යූ මැනවි!

#TrojapuraSangramaya #Mayaranjan #SinhalaPoth 

Weight 0.412 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ත්‍රෝජපුර සංග්‍රාමය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *