ජීවිතය වෙනස් කරන කතා 1

රු400.00

  • Author : කැලුම් වැලිගම 
  • Publisher : Vishishta Publisher
  • ISBN : 978-955-7587-00-4
  • 144 Page 

Out of stock

Author : කැලුම් වැලිගම 

Publisher : Vishishta Publisher

ISBN : 978-955-7587-00-4

144 Page 

ඔබගේ ජීවිතයට පිරිසිදු ඔක්සිජන් ස්වල්පයක් මුසුකරන මෙම අපූරු කතා සහ අදහස් එකතුව විටෙක සිනාවෙන් ද, විටෙක ආදරෙන් ද, විටෙක බුද්ධියෙන් ද, තවත් විටෙක අසීමිත බලාපොරොත්තුවෙන් ද ඔබේ ජීවිතය පුරවනු ඇත. 

#JeewithayaWenasKaranaKatha #KelumWeligama#SinhalaPoth

Weight 0.178 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජීවිතය වෙනස් කරන කතා 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *