ජීවිතය වෙනස් කරන කතා 1

රු400.00

  • Author : කැලුම් වැලිගම 
  • Publisher : Vishishta Publisher
  • ISBN : 978-955-7587-00-4
  • 144 Page 

Availability: 2 in stock

Spread the love

Author : කැලුම් වැලිගම 

Publisher : Vishishta Publisher

ISBN : 978-955-7587-00-4

144 Page 

ඔබගේ ජීවිතයට පිරිසිදු ඔක්සිජන් ස්වල්පයක් මුසුකරන මෙම අපූරු කතා සහ අදහස් එකතුව විටෙක සිනාවෙන් ද, විටෙක ආදරෙන් ද, විටෙක බුද්ධියෙන් ද, තවත් විටෙක අසීමිත බලාපොරොත්තුවෙන් ද ඔබේ ජීවිතය පුරවනු ඇත. 

#JeewithayaWenasKaranaKatha #KelumWeligama#SinhalaPoth

Weight 0.178 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජීවිතය වෙනස් කරන කතා 1”

Your email address will not be published.