, , , ,

ජීවිතයට සතුට ළඟා කර ගන්නේ මෙහෙමයි සහ තවත් දේශන

රු250.00

  • Author : සමරසිංහ ගුණසේකර
  • Publisher: Sunera Publishers
  • First Edition 2016
  • ISBN 978-955-0079-45-2
  • 116 Pages

Out of stock

Author : සමරසිංහ ගුණසේකර

Publisher: Sunera Publishers

First Edition 2016

ISBN 978-955-0079-45-2

116 Pages

 

Making your own Joy

ජීවිතයට සතුට ළගා කර ගන්නේ මෙහෙමයි

Contentment

තෘප්තියෙන් ලබන සතුට උත්තරීතරයි

Attitude to life

සුභවාදී වුණොත් අපට ජීවිතය ජය ගන්න පුළුවන්

Wisdom borne of Silence

සැමදෙනාම එකම විදිහට හිතුවොත් කිසිම කෙනෙක් කිසිම දෙයක් හිතන්නේ නැහැ

 

#JeewithayataSathutaLagaKaraganneMehemaiSahaThawathDeshana #SamarasingheGunasekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

 

Weight 0.148 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජීවිතයට සතුට ළඟා කර ගන්නේ මෙහෙමයි සහ තවත් දේශන”

Your email address will not be published. Required fields are marked *