, , ,

ජීවිතයට ආදරය කරන්න

රු250.00

  • Author: සමරසිංහ ගුණසේකර
  • Loving life and facing death No 30 (by Ajahn Brahmavamso Thero) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි
  • Publisher: Sunera Publisher
  • First Edition 2019
  • ISBN: 978-955-3750-05-1
  • 112 Pages

Availability: 1 in stock

Author: සමරසිංහ ගුණසේකර

Loving life and facing death No 30 (by Ajahn Brahmavamso Thero) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි

Publisher: Sunera Publisher

First Edition 2019

ISBN: 978-955-3750-05-1

112 Pages

 

Loving life and facing death  – ජීවිතයට ආදරය කරන්න

Dealing with emotions – දුක සැපට මුල චින්තවේගයයි. ඒ නිසා චින්තවේග ගැන දැනගන්න

Let’s talk about old age – වියපත් වෙනවා කියන්නේ ජීවිතය තවත් පැහැපත්වීමයි

Finally Passivity in People – ත්‍රස්තවාදීහූ, මිනීමරුවෝ, ස්ත්‍රී දූෂකයෝ මනුෂයෝය.

 

#JeewithayataAadarayaKaranna #SamarasingheGunasekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.142 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජීවිතයට ආදරය කරන්න”

Your email address will not be published. Required fields are marked *