, , , , ,

ජීවත්වීමේ කලාව

රු500.00

  • The Art of Living (by Andre Maurois) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher : Sooriya Publishers
  • Third Edition 2018
  • ISBN 978-955-9348-32-9
  • 500 Pages

Out of stock

Author : සුගුණපාල සමරසේකර

The Art of Living (by Andre Maurois) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher : Sooriya Publishers

Third Edition 2018

ISBN 978-955-9348-32-9

500 Pages

 

ඔබ පෙම්වතකු හෝ පෙම්වතියක නම් පෙම් කිරීමේ කලාව ගැන ද, ඔබ විවාහකයකු නම් පවුල් ජීවිතය පිළිබඳ කලාව ගැන ද, ඔබ වැඩ කරන්නෙකු නම් වැඩ කිරීමේ කලාව ගැන ද, ඔබ නායකයකු නම් නායකත්වයේ කලාව ගැන ද, ඔබ මහළු වියේ පසුවන්නෙකු නම් මහළු වීමේ කලාව ගැන ද, මේ පොතෙහි අපූරු පාඩම් තිබේ. ලොව පුරා මිලියන ගණනක් මිනිසුන් මේ පොත කියවා තිබේ. තව අයට තෑගි කර තිබේ. මිලියන ගණනක් මිනිස්සු දිවි ගමනෙහි මාර්ගෝපදේශකයකු ලෙස නිතුරුව එය ළඟ තබාගෙන සිටිති. ඔබ කුමන තරාතිරමක අයකු වූවත් මේ පොත ඔබට ජීවත් වන සැටි නිසැකව ම පන්වා දෙයි. 

#JeewathweemeKalawa #SugunapalaSamarasekara #SinhalaPoth #SinhalaPariwarthana #SamajaWidyawa

Weight 0.258 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජීවත්වීමේ කලාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *