, , , , ,

ජන කවියෙන් උපන් කතා

රු350.00

  • Author: රුවන් රත්නායක
  • Publisher : Samanthi Publishers
  • First Edition 2018
  • ISBN 978-955-084-234-6
  • 114 Pages

Availability: 1 in stock

Author: රුවන් රත්නායක

Publisher : Samanthi Publishers

First Edition 2018

ISBN 978-955-084-234-6

114 Pages

 

කුතුහලය සහ උපහාසය කැටිවුණ ලොකු කුඩා කාටත් එකසේ රස විඳිය හැකි ජන කවි තුළින් මතු කර ගත් රස මුසු කතා එකතුවකි.

 

#JanaKaviyenUpanKatha #RuwanRathnayake #SinhalaPoth #OnlineBooks

 

Weight 0.148 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජන කවියෙන් උපන් කතා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *