,

ජනමාධ්‍ය භාෂා සමීක්ෂා

රු390.00

  • Author: නන්දන මිල්ලගල
  • Publisher: Samanthi Publishers
  • First Edition 2018
  •  ISBN 978-955-084-228-5
  • 120 Pages

Out of stock

Author: නන්දන මිල්ලගල

Publisher: Samanthi Publishers

First Edition 2018

ISBN 978-955-084-228-5

120 Pages

 

“ අනුන් පර බසෙක අගය වනත පුනපුනා සිය අදහස් පානු බැරි හෙළයා මහ නිවටයෙකි කා කුමක් කීවත් සිය බස කෙලෙසා අපට නිදහසක් නොම ලැබේ පටන් ගන්නැ සිය බසින් ”      -කුමාරතුංග මුනිදාස-

සිය බස නගනු වස් ගුරු කුමරු තුඟු මුනිදස් පෑව නිවහල් බස් රටක් නැගුමට යෙහෙකි නිදහස්

 

#JanamadyaBhashaSameeksha #NandanaMillagala #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.151 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජනමාධ්‍ය භාෂා සමීක්ෂා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *