, ,

ගොවිබිමේ උපකරණ (ලක්දිව පැරණි කෘෂි උපකරණ පිළිබඳ ගවේෂණයකි)

රු550.00

  • Author : නෝමන් සිරිපාල 
  • Publisher : Samanthi Publisher
  • First Edition 2011
  • ISBN : 978-955-084-215-5
  • 220 Page 

Out of stock

Author : නෝමන් සිරිපාල 

Publisher : Samanthi Publisher

First Edition 2011

ISBN : 978-955-084-215-5

220 Page 

හේන – කුඹුර – කමත හා පැල ආශ්‍රිතව ගොවි බිමේ ගොවි කටයුතුවල නිරන්තරයෙන් නිරත වූ ගොවියා විසින් තම කෘෂි නිෂ්පාදන අවශ්‍යතාවලට සුදුසු වන පරිදි ගොවි උපකරණ නිපදවා ගනු ලැබුවේ එම පරිසරයෙන් ම ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය වලිනි. 

 

මේ සඳහා පාරම්පරික තාක්ෂණ ඥාණය ඈත අතීතයේ සිට ම, පරපුරෙන් පරපුරට දායාද විය. මේ ආකාරයෙන් ඔහුන් විසින් නිපදවනු ලැබූ කෘෂි උපකරණ ඒකක සංඛ්‍යාව දහස් ගණනකි.

 

විද්‍යා දියුණුවේ සහ තාක්ෂණවේදයේ ව්‍යාප්තිය අනුව, යාන්ත්‍රික මට්ටමින් ලෝහමය උපකරණ නිපදවීමත් සමඟ පරිසරයෙන් ලබාගත් අමුද්‍රව්‍ය ආශ්‍රයෙන් දේශීය උපකරණ අභාවයට යමින් පවතී. 

 

මෙහි ඇතුළත් වන්නේ කතුවරයා විසින් දැක පුරුදු එමෙන් ම අත් දුටු එම උපකරණ රාශියෙන් අතලොස්සක් පමණි. ඒවා මාතෘකා දහයක් යටතේ එකිනෙක වෙන වෙනම හඳුන්වා දී ඇත්තේ ජාතික උරුමයන් සුරැකීමේ වගකීමෙන් ද යුතුව ය. 

#GowibimeUpakarana #NomanSiripala #Sinhalapoth #SriLankaweIthihasaya

Weight 0.258 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ගොවිබිමේ උපකරණ (ලක්දිව පැරණි කෘෂි උපකරණ පිළිබඳ ගවේෂණයකි)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *