, , ,

ගිරිදේවි

රු550.00

  • Author: ශාන්ති දිසානායක
  • Publisher: Sarasavi Publications
  • Fifth Batch 2020
  • ISBN 978-955-31-1072-5
  • 343 Pages

Out of stock

Author: ශාන්ති දිසානායක

Publisher: Sarasavi Publications

Fifth Batch 2020

ISBN 978-955-31-1072-5

343 Pages

 

ගැබ කලලය දරන්නට

බල කළා වූ දණ්ඩන කඳවුරක

ඇයට ඇයම වන්නට

ඉඩ හසර නොදෙන වග

යළි යළිත් සපථ කරන කල

ක්‍රෑර යක්ෂණියක මිසක

ගැහැනියක වී කුමකට….?

#GiriDevi #ShanthiDisanayake #සිංහලනවකතා #SinhalaNawakatha #SinhalaPoth

Weight 0.400 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ගිරිදේවි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *