, ,

ගිරිකුළ

රු450.00

  • Author : ශාන්ති දිසානායක 
  • Publisher : Sarasavi Publisher
  • Seventh Batch 2021
  • ISBN 978-955-671-628-3
  • 243 Pages

Availability: 1 in stock

Author : ශාන්ති දිසානායක 

Publisher : Sarasavi Publisher

Seventh Batch 2021

ISBN 978-955-671-628-3

243 Pages

උපන් ගම්බිම්වලින් උඳුරා වෙනත් බිමක පැළ කරන ලද මිරිස් තවානක් බඳු වූ ගොවි ජනපදයක ගිනි අව්වත්, රළු පොළොවත් කඳුළු සුසුම් සහ නොසිතෙන දිරියත්, නොනිවෙන අනුරාගයත් පිළිබඳව ගෙතුනා වූ අපූරු අන්දරයකි, ගිරිකුළ

දිවිගිර තරණය කරන්නට නොකඩවා වෙහෙසෙන ගැහැනු මිනිසුන් අතරද ගිරිකුළක් සේම, සවිමත් හදවත් වීදැයි විමසා බලන්නට ලේඛිකාව දැරූ ප්‍රයත්නයයි, ගිරිකුළ

#Girikula #ShanthiDissanayake #SinhalaPoth

 

Weight 0.286 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ගිරිකුළ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *