, ,

ගිනි මැලයට පිඹ පරමාණුව බිඳ

රු350.00

  • Author : මහින්ද සෙනරත් ගමගේ
  • Publisher : Sayuri Publisher
  • First Edition 2017
  • ISBN : 978-955-7484-00-6
  • 80 Pages

Out of stock

Author : මහින්ද සෙනරත් ගමගේ

Publisher : Sayuri Publisher

First Edition 2017

ISBN : 978-955-7484-00-6

80 Pages

 

මනුෂ්‍ය වර්ගයාට ඉතා වැදගත් ලෝකයක් නැතිනම් විෂය ක්ෂේත්‍රයක් හඳුන්වා දීම මේ පොතේ අරමුණ යි. එම ලෝකය නම් බල ඉංජිනේරු විද්‍යාව යි.

මිනිසා බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ දැනුම සොයා ආ කතාව ඔබ ඉදිරියේ මේ පොතින් විවර කෙරෙයි. ඒ ගමනේ දී මිනිසා කළ කැපවීම කොතරමුදැයි ඔබට පෙනෙනු ඇත.

මේ කැපවීම් සියල්ල අද අප අත්විඳින සැප සම්පත් වෙනුවෙන් කළ ඒවාය.

අපි ඒවා භුක්ති විඳිමින් පමණක් සෑහීමට පත් වෙමුද? අනාගත පරපුරුවලට ඒ සම්පත් ඉතිරි කොට නොදී සියල්ල විනාශයට යන්නට හරිමුද? මේ පොත කියවා අවසාන වන ඔබ නිසැකව ම එ් පැනයන්ට නැතැයි උත්තර දෙනු ඇත.

#GiniMelayataPimbaParamanuwaBinda #MahindaSenarathGamage #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.146 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ගිනි මැලයට පිඹ පරමාණුව බිඳ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *