, ,

ගැහැණියක් සහ තවත් කෙටි කතා

රු225.00

  • Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ 
  • Publisher : Sarasa Publishers
  • Sixteenth Batch 2019
  •  ISBN 978-955-0201-43-3
  • 101 Pages

Availability: 2 in stock

Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ 

Publisher : Sarasa Publishers

Sixteenth Batch 2019

 ISBN 978-955-0201-43-3

101 Pages

ගැහැණියක් කතා සංග්‍රහයෙහි කෙටිකතාවලට තුඬු දුන් අත්දැකීම් පිළිබඳ මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ සිය උපන්දාසිට පොතෙහි දැක්වූ කියුමක් මේය:

“ මගේ ගැහැනියක් කෙටිකතා පොත වූයේ මිරිඟුවට අවුරුද්දකට පෙර ය. එහි කතාවලට වස්තු වූයේ ගැමි ජීවිතය පිළිබඳ මගේ සුහඳ අත්දැකීම් කිහිපයකි. එතෙක් අනික් එකම පොතකුදු ලිවීමෙන් නොලත් සන්තෝෂයක් මම ගැහැනියක් පොතේ කෙටිකතා ලිවීමෙන් ලැබීමි. මා එතෙක් ලියූ කතාවලින් හොඳම කතා ගැහැනියක් පොතේ කතා ය.”

#GahaniyakSahaThawathKetiKatha #MartinWickramasinghe #SinhalaPoth

 

Weight 0.137 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ගැහැණියක් සහ තවත් කෙටි කතා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *