, ,

ගායා

රු400.00

  • Author : සඳුන් සිරිබන්දු
  • Publisher : Grantha.lk
  • Second Batch  2019
  • ISBN 978-955-3493- 77-4
  • 107 Page

Out of stock

Author : සඳුන් සිරිබන්දු

Publisher : Grantha.lk

Second Batch  2019

ISBN 978-955-3493- 77-4

107 Page

 

                                    දේවතා එළි
“ මං හිතන්නේ ඒ ලෙවිතාන්…දෙවියනේ…! මිනිහ අර මොනව ද කරන්නේ…? ’’

                                      ප්‍රහාරය
“ ලාන්ස්…මේක ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ! ”

                                නොනිමි ගවේශනය
“ මේක කාගේ හරි විහිළුවක් වෙන්න බැරිද මැක්…සම්ප්‍රේෂකය තියෙන තැන හොයා ගත්තද? ”

                                   චිත්ත වෛරසය
“ මං හිතන්නේ කුමරිය යංතමට හරි අහල ඇති මිච් රාජ වංශයේ පුරාවෘත්තය ගැන….”

                              ප්ලේටෝ සින්ඩ්‍රෝමය
“ ඇයි මං දුක්වෙන්නේ…? මට නැතිවුණේ මට ආදරය නොකරපු කෙනෙක්! ඒත් ඔයාට… එයාට නැතිවුණේ එයාට ඇත්තටම ආදරය කරපු කෙනෙක්! ඉතින් පාඩුව එයාටයි. මට නෙමෙයි. ”

                                     ඔහු හෙවත් ඇය
“ ඇත්ත මූල්ඩර්….ඇත්ත! ඇය ඒ් වෙලාවේ එතන හිටියා…”

 

#Gaya #SandunSiriBandu #SinhalaPoth #SinhalaNawakatha

Weight 0.143 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ගායා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *