, , ,

කෝල්යාගේ දිනපොත

රු250.00

  • Author: මහින්ද සෙනරත් ගමගේ
  • ( by Nicolai Nosaw)  කෘතියක සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher: Sayuri Publishers
  • Fourth Batch 2018
  • ISBN 978-955-1889-07-4
  • 96 Pages

Availability: 1 in stock

Author: මහින්ද සෙනරත් ගමගේ

( by Nicolai Nosaw)  කෘතියක සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher: Sayuri Publishers

Fourth Batch 2018

ISBN 978-955-1889-07-4

96 Pages

 

නිකොලායි නෝසව්ගේ සෑම කෘතියක් ම හාස්‍යයෙන් පිරි පවතී. ඒවා දරුවන්ගේ පමණක් නොව ඕනෑ ම කෙනෙකුගේ කියවීමේ රැචිය වඩවයි. නමුදු වඩාත් ම වැදගත් දෙය වන්නේ මේ සෑම කෘතියකින් ම මානව දයාව සහ සාමූහික හැඟීම පාඨකයා තුළ ඇති කරලීම ය.

 

#KolyageDinapotha #MahindaSenarathGamage #SinhalaPoth #ParivarthanaPoth #OnlineBooks

Weight 0.122 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කෝල්යාගේ දිනපොත”

Your email address will not be published. Required fields are marked *