, , ,

කොරෝනාව අපට කියාදුන් පාඩම් බොහෝය

රු250.00

  • Author : සමරසිංහ ගුණසේකර
  • Publisher : Sunera Publisher
  • First Edition 2021
  • ISBN : 978-955-3750-33-4
  • 112 Pages

Availability: 2 in stock

Author : සමරසිංහ ගුණසේකර

Publisher : Sunera Publisher

First Edition 2021

ISBN : 978-955-3750-33-4

112 Pages

කොරෝනාව අපට කියා දුන් පාඩම් බොහෝ ය

අනියත බිය රෝගයට වඩා භයානකය

අධික වේදනාවකින් අත් මිඳෙන්නේ කෙසේ ද?

අර්බුදයකට මුහුණ දෙන්නේ කෙසේ ද?

කොවිඩ් ද අනිත්‍ය යි. එය ද ගෙවී යනු ඇත.

දිව්‍යලෝකය ද? අපාය ද?

 

#CoronawaApataKiyadunPadamBohoya #SamarasingheGunasekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.127 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කොරෝනාව අපට කියාදුන් පාඩම් බොහෝය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *