, , ,

කොරෝනාව අපට කියාදුන් පාඩම් බොහෝය

රු250.00

  • Author : සමරසිංහ ගුණසේකර
  • Publisher : Sunera Publisher
  • First Edition 2021
  • ISBN : 978-955-3750-33-4
  • 112 Pages

Availability: 2 in stock

Spread the love

Author : සමරසිංහ ගුණසේකර

Publisher : Sunera Publisher

First Edition 2021

ISBN : 978-955-3750-33-4

112 Pages

කොරෝනාව අපට කියා දුන් පාඩම් බොහෝ ය

අනියත බිය රෝගයට වඩා භයානකය

අධික වේදනාවකින් අත් මිඳෙන්නේ කෙසේ ද?

අර්බුදයකට මුහුණ දෙන්නේ කෙසේ ද?

කොවිඩ් ද අනිත්‍ය යි. එය ද ගෙවී යනු ඇත.

දිව්‍යලෝකය ද? අපාය ද?

 

#CoronawaApataKiyadunPadamBohoya #SamarasingheGunasekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.127 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කොරෝනාව අපට කියාදුන් පාඩම් බොහෝය”

Your email address will not be published.