,

කෘෂි බෝග වගාව

රු550.00

  • Author : චන්ද්‍රිකා පෙරේරා
  • Publisher : Samanthi Publisher
  • Second Batch 2017
  • ISBN : 978-955-0084-06-7
  • 187 Page 

Availability: 3 in stock

Author : චන්ද්‍රිකා පෙරේරා

Publisher : Samanthi Publisher

Second Batch 2017

ISBN : 978-955-0084-06-7

187 Page 

දැනට කෘෂිකර්මාන්තයේ නියැලෙන හා නියැලීමට අදහස් කරන අයගේ ද පාසල් සිසු සිසුවියන්ගේ ද ප්‍රයෝජනය සඳහා මෙම කෘතිය රචනා කර ඇත. 

ඒ හැර ධාන්‍ය භෝග ආදී මහා පරිමාණ වගාවන් පිළිබඳව හැදෑරීම සඳහා මෙය ප්‍රයෝජනවත් වෙතැයි සිතමි.

#KrushiBogaWagawa #ChandrikaPerera #SinhalaPoth

Weight 0.224 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කෘෂි බෝග වගාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *