,

කෘතිම මනුෂ්‍ය වගාව සහ තවත් කතා

රු350.00

 • Author : නිමාෂි ප්‍රනාන්දු 
 • Publisher : S & T Group
 • Secound Batch 2020
 • ISBN 978-955-1080-33-4
 • 139 Pages

Availability: 3 in stock

Author : නිමාෂි ප්‍රනාන්දු 

Publisher : S & T Group

Secound Batch 2020

ISBN 978-955-1080-33-4

139 Pages

‘කෘතිම මනුෂ්‍ය වගාව සහ තවත් කතා’ නිමාෂි ප්‍රනාන්දු මහත්මියගේ කුළුඳුල් විද්‍යා ප්‍රබන්ධ කතා එකතුවයි. ඇය මීට පෙර විදුසර විදයා සඟරාවට විද්‍යා ප්‍රබන්ධ රචනා කර ඇති අතර එයින් සමහරක් මේ කෘතියෙහි ද ඇතුළත්ව ඇත. 

 • අභිරහස් පරිත්‍යාගය
 • Z පරිණාමය
 • අවසන් මනුෂයයෝ (Z පරිණාමය – 2)
 • අද්භූත බංගලාවේ හිපපොටේමස් 
 • සැන්ඩි
 • කෘතිම මනුෂ්‍ය වගාව
 • මුල් මනුලොව (කෘත්‍රිම මනුෂ්‍ය වගාව 2)
 • උමතු රියදුරු 

#KruthimaManushyaWagawa #NimashiFernando #SinhalaPoth

Weight 0.176 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කෘතිම මනුෂ්‍ය වගාව සහ තවත් කතා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *