,

කුමාර රචනය – 10 – 11 ශ්‍රේණි

රු320.00

  • Author: ඒ.ඊ.ඇස්. දසනායක
  • Publisher: M.D. Gunasena Publisher
  • First Edition 2018
  • ISBN 978-955-21-0006-2
  • 220 Pages

Availability: 2 in stock

Author: ඒ.ඊ.ඇස්. දසනායක

Publisher: M.D. Gunasena Publisher

First Edition 2018

ISBN 978-955-21-0006-2

220 Pages

 

සුප්‍රකට විද්වතෙකු වූ ඒ.ඊ.ඇස්. දසනායක මහතා විසින් 10-11 ශ්‍රේණි සඳහා සම්පාදිත කුමාර රචනය නමැති ග්‍රන්ථය මහාචාර්ය කුසුමා කරුණාරත්න හා මහාචාර්ය රත්න විජේතුංග යන විද්වතුන් විසින් සංස්කරණය කරන ලදුව පාඨකයා වෙත ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ ලේඛකයාගේ අනන්‍යතාවට හා ස්වාධීනත්වයට කිසිදු හානියක් ඇති නොවන අයුරිනි.

#KumaraRachanayaDahavana&EkolosvanaShreni #AESDasanayake #SinhalaPoth #OnlineBooks

 

 

Weight 0.223 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කුමාර රචනය – 10 – 11 ශ්‍රේණි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *