,

කුමාරොදය – තුන්වන ශ්‍රේණිය

රු275.00

  • Author: ඇල්.ඇස්. ඊ. අමරරත්න
  • Publisher: M.D. Gunasena Publisher
  • First Edition 2019
  • ISBN 955-21-0240-5
  • 61 Pages

Availability: 1 in stock

Author: ඇල්.ඇස්. ඊ. අමරරත්න

Publisher: M.D. Gunasena Publisher

First Edition 2019

ISBN 955-21-0240-5

61 Pages

 

අඩසියවසකට අධික කාලයක් මුළුල්ලේ ජාතියේ දරුවනට සිංහල භාෂාව ප්‍රගුණ කර වූ ඇල්.ඇස්.ඊ. අමරරත්න මහතාගේ කුමාරොදය පොත් පෙළේ තෙවැන්න මෙයයි. යුගයේ අවශ්‍යතාවන්ට සරිලන අයුරින්, මහාචාර්ය කුසුමා කරුණාරත්න ප්‍රමුඛ විද්වත් මණ්ඩලයක උපදේශකත්වයෙන් සංස්කරණය වී නව නිමාවකින් යුතුව මෙසේ ඔබ අතට පත් වෙයි.

#KumarodayaThunvanaShreniya #LSEAmararathna #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.132 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කුමාරොදය – තුන්වන ශ්‍රේණිය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *