,

කුකුළු හොරා

රු70.00

  • Author : රංග වික්‍රමසිංහ
  • Publisher: Sarasa Publishers
  • Fifth Batch 2017
  • ISBN 978-955-695-000-7
  • 19 Pages

Availability: 1 in stock

Author : රංග වික්‍රමසිංහ

Publisher: Sarasa Publishers

Fifth Batch 2017

ISBN 978-955-695-000-7

19 Pages

 

එදා රෑ තදින් වැස්ස වැටුණ නිසාත් කරුවල දැඩි වූ නිසාත් අපි හොරුන් ගැන කතාබස් කරන්නට වීමු.

‘අද නම් හොරකමට අගේ ඇති දවස’

හොරුන්ට අද ජය වේවි’යි මගේ මාමා කීය.

‘ඔව් කිසිම භයක් නැතිව අද උන්ගේ කටයුතු කරගනීවි’යි අම්මා සිනාසෙමින් කීවා ය.

දැන් මේ පළාතෙත් හොරකම් ඉස්සරහට වැඩියි. අර පෙරේරා මහත්තයාගේ ගේත් හොරු බිඳලාය කියා ආරංචියි…………….

 

#KukuluHora #RangaWickramasinghe #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.037 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කුකුළු හොරා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *