, ,

කැලැ දරුවා

රු275.00

  • Author : Rudyard Kipling
  • A bridged from The Jungle book කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි
  • Publisher : M.D Gunasena Publishers
  • New Batch 2020
  • ISBN : 978-955-21-1698-8
  • 106 Pages

Out of stock

Author : Rudyard Kipling

A bridged from The Jungle book කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි

Publisher : M.D Gunasena Publishers

New Batch 2020

ISBN : 978-955-21-1698-8

106 Pages

විශ්ව සාහිත්‍යයේ සුවිශේෂි සලකුණක් තැබූ The Jungle book කෘතියේ, සංක්ෂිප්ත සිංහල පරිවර්තනය වන මෙය, අපගේ සියුම් සිතුම් ඉතා සංවේදීව විනිවිද දකින අපූර්වත්වය ආත්මය කර ගත් සුන්දර නිර්මාණයකි.

මිනිස් පැටවා මේ කැලේ සාමාජිකයෙක් හැටියට ජීවත්වීම මම අනුමත කරනවා.

#KaleDaruwa #RudyardKipling #SinhalaPoth #SinhalaParivarthanapoth

Weight 0.088 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කැලැ දරුවා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *