,

ක්ෂීර සාගරය කැලඹිණ

රු700.00

  • Author : සයිමන් නවගත්තේගම
  • Publisher : Fast Publishing (Pvt) Ltd 
  • Third Edition 2012
  • ISBN 978-955-677-110-7
  • 135 Pages

Availability: 2 in stock

Author : සයිමන් නවගත්තේගම

Publisher : Fast Publishing (Pvt) Ltd 

Third Edition 2012

ISBN 978-955-677-110-7

135 Pages

“නමුත්, මං කියන්ඩ ඕන එක කාරණයක් -ඔබ විශ්වාස කරන්නේ කඩුව-යුද්දය. මං විශ්වාස කරනවා කැත්ත උදැල්ලෙන් ඊට වඩා යුද්දයක් කරලා තමන්ගේ සමෘද්ධිය තමන්ටම ලබා ගන්න පුළුවනි දුප්පතාට”

“එදා රාත්‍රියේ දැරිය සමඟ, ඔහු ගෝනහමේ නිදාගෙන සිටියේ ය. මෙම චෞර නායකයා සමඟ හිඳ ඔහුට සේවය කරන්නට තරම්, අධිරාජ්‍යයාගේ හිතේ ඔහු ගැන පැහැදීමක් ඇතිවී තිබුණි.” 

#KsheeraSagarayaKelabini  #SaimanNawagaththegama #SinhalaPoth 

Weight 0.149 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ක්ෂීර සාගරය කැලඹිණ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *