, , ,

කවුද? කුමක්ද? කෙසේද? ඇයි? 2 කාණ්ඩය

රු180.00

  • Author රංජිත් ධර්මකීර්ති
  • Publisher : Sakila Publisher
  • Fourth Batch 2020
  • ISBN 978-955-1300-08-1
  • 180 Pages

Out of stock

Author රංජිත් ධර්මකීර්ති

Publisher : Sakila Publisher

Fourth Batch 2020

ISBN 978-955-1300-08-1

180 Pages

අප සිත් තුළ නිරතුරුව ම මතු වන කුහුල දනවන පැන පොඩිතිවලට කෙටි  සරල හා තාක්ෂණික පිළිතුරු සපයන මෙම පොත් පෙළේ දෙ වැනි කාණ්ඩය මෙය යි. මෙහි ප්‍රථම කාණ්ඩය ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් අතර පමණක් නොව වැඩිහිටියන් අතර පවා බෙහෙවින් ජනප්‍රිය වීම දෙ වැනි කාණ්ඩය සම්පාදනය කිරීමට දිරයක් විය. විද්‍යාව, කලාව ,පරිසරය හා ඉතිහාසය පිළිබඳ ව ළමුන් තුළ පැන නැගෙන මූලික ප්‍රශ්නවලට කෙටි පිළිතුරු සපයා දී. එයින් ලැබෙන දැනුම ඹස්සේ  ඔවුන් පාසල , පුස්තකාල හෝ විශ්ව කෝෂ තුළින් වැඩිදුර දැනුම සොයා යාමට පෙළඹවීම මෙම පොත් පෙළේ අරමුණයි.

#Kauda?Kumakda?Keseda?Ai2 #RanjithDharmakeerthi #SinhalaPoth #LamaintaKiyaweemata

Weight 0.090 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කවුද? කුමක්ද? කෙසේද? ඇයි? 2 කාණ්ඩය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *