,

කරුවල ගෙදර

රු325.00

  • Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
  • Publisher : Sarasa Publisher 
  • Twenty One Batch 2020
  • ISBN 978-955-0201-41-9
  • 204 Pages

Out of stock

Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ

Publisher : Sarasa Publisher 

Twenty One Batch 2020

ISBN 978-955-0201-41-9

204 Pages

“ ‘කරුවල ගෙදර’ දක්වන චරිත හා බලවේග අතුරින් මා සිතට වඩාත් ගොදුරු වූයේ රතුහාමිගේ චරිතයත් කොග්ගල පිළිබඳ සියුම් විස්තරයත් ය. පැරණි කොග්ගල පිළිබඳව කතුවරයාගේ අත්දැකීම් ඔහු තුළ අමරණීයව පවතින බව මෙහි එය නිරූපණය කොට ඇති ආකාරයෙන් පෙනේ. කරුවල ගෙදර නිර්මාණය කිරීමේදී…. බොහෝ සිංහල නවකථාවල දක්නට නොලැබෙන සංයත කලාත්මක භාවයක් කර්තෘ ප්‍රකාශ කරයි. එය කියවීමෙන් එක්තරා ප්‍රමාණයකින් අපේ අත්දැකීම් අර්ථාන්විත බවට පමුණුවයි. ‘රතුහාමිගේ’ චරිතය මහත් ප්‍රතිභාවෙන් ද අනුකම්පාවෙන් ද යුතුව නිර්මාණය කොට ඇත.”

#Karuwalagedara #Martinwickramasinghe #Sinhalapoth

Weight 0.220 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කරුවල ගෙදර”

Your email address will not be published. Required fields are marked *