, , , ,

කරදරකාර රමෝනා

රු600.00

  • Author: ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද
  • Ramona The Pest (by Beverly Cleary) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: Little House Publishers (Private) Limited
  • Frist Edition 2019
  • ISBN 978-624-5173-01-03
  • 220 Pages

Out of stock

Author: ගංගා නිරෝෂිණී සුදුවැලිකන්ද

Ramona The Pest (by Beverly Cleary) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: Little House Publishers (Private) Limited

Frist Edition 2019

ISBN 978-624-5173-01-03

220 Pages

ඔන්න ඔන්න රමෝනා එනවා!

රමෝනා කුම්බි ට බාලාංශ පන්තිය ඉමහත් සතුට ගෙන දෙන තැනක් විය. ඈ ඩේවි නම් කුඩා පිරිමි ළමයාට කොතරම් කැමති වීද යත්, ඔහු සිපගන්නට ඈට ඔ්නෑ විය. ඈ සූසන්ගේ ලස්සන කොණ්ඩ කැරලිවලට කොතරම් ආස කළාද යත්, බෝයිං ගා පනින අයුරු බැලීම සඳහා ඒ කොණ්ඩ කැරලිවලින් අදින්නට ඈට ඔ්නෑ විය. නිශ්චලව වාඩිවී සිටියොත් ඈට ‘ ප්‍රසන්ට් ’ එකක් දෙන බව පවා ඇගේ ගුරුතුමිය කීවාය! ඉතින් රමෝනා කොහෙත්ම ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නට යන්නේ නැත. ඈ කිසිදාක හිතමතා කරදරකාරියක වන්නේ නැති බව රමෝනා ගැන දන්නා හැම දෙනාම දැන සිටියහ.

#KaradarakaraRamona #GangaNiroshiniSuduwalikanda #බිවර්ලික්ලේරි #LamaPoth #LamaKatha

 

Weight 0.220 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කරදරකාර රමෝනා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *