කන්ද උඩරට පැරණි පුස්කොළ ලියවිලි

රු350.00

Out of stock

Author : නිමේෂ තිවංකර සෙනෙවිපාල

Publisher : Samanthi Publishers

First Edition 2018

 ISBN 978-955-084-169-1

84 Pages

පුස්කොළ ලියැවිලි යනු එක්තරා වකවානුවක ශ්‍රී ලාංකික ජන සමාජය නිරූපණය කරන මහරු කැඩපතකි. ඒ හා බැඳුණු අපූර්ව උපසංස්කෘතියක් ද පවතියි. විශේෂයෙන් ම 17 – 19 ශතවර්ෂයන් හි රචනා කරන ලද පුස්කොළ පොත් හා ඒවායේ අන්තර්ගතයන් ඇසුරින් තත්කාලීන සමාජය පිළිබඳව විශ්වාසනීය උපකල්පනයක් ගොඩනගා ගැනීමට හැකියාව තිබේ. මෙවන් පසුබිමක් තුළ විහ්වවිද්‍යාලයීය අධ්‍යයන පරිචයක් සහිතව, පුස්කොළ පොත් හා පැරණි අත්ලිපි පිළිබඳව වසර ගණනාවක් ම ශාස්ත්‍රීය පර්යේෂණයන් හි නියැළෙන නිමේෂ තිවංකර සෙනෙවිපාල විසින් ගවේශිත පුස්කොළ පොත් හා ලියැවිලි සමුදාය අතුරින් හමු වු විශේෂිත අගයන්ගෙන් යුතු වූ, දුබල අත්ලිපි කිහිපයක් ප්‍රාමාණික විශ්ලේෂණයන් ද සහිතව ප්‍රකාශනයට පත්කිරීමට ගනු ලබන ප්‍රයන්තයක පළම්වැන්න මෙය ය. පුස්කොල පොත් පමණක් නොව, 17/19 ශතවර්ෂයන් හි ලාංකීය ඉතිහාසය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන්නවුන්ට ද මෙය ඵලදායක වනු නොවනුමාන ය. 

#KandaUdarataParaniPuskolaLiyawili #NimeshaThiwankaraSenawipala #Sinhalapoth #SriLankaweIthihasaya

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කන්ද උඩරට පැරණි පුස්කොළ ලියවිලි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *