, , , ,

එදා හෙළ දිව

රු775.00

  • Author : ඩේවිඩ් කරුණාරත්න 
  • An Historical Relation of Island of Ceylon (by Robert Nocks)  කෘති‌යේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher : M.D.Gunasena Publisher
  • Edition : 2021
  • ISBN : 955-21-0223-5
  • 416 Page 

Out of stock

Author : ඩේවිඩ් කරුණාරත්න 

An Historical Relation of Island of Ceylon (by Robert Nocks)  කෘති‌යේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher : M.D.Gunasena Publisher

Edition : 2021

ISBN : 955-21-0223-5

416 Page 

 

මහනුවර රාජධානි සමයේ ලාංකේක ජන සමාජය රොබට් නොක්ස් නම් වූ ඉංග්‍රීසි ජාතිකයාගේ නෙතින් විවරණ කෙරෙන මේ කෘතිය අපූර්ව ඉතිහාස ග්‍රන්ථයක් සේම ලාංකේය පරිවර්තන සාහිත්‍ය කෘතීන් අතර අමරණීය කෘතියක් ලෙසින්ද වැජඹෙයි. 

#EdaHelaDiwa # DevidKarunarathna #Translation # Pariwarthana

 

Weight 0.469 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “එදා හෙළ දිව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *