, ,

උරගයෝ මණ්ඩුකයෝ සහ කොඳුඇට නැති සත්තු

රු110.00

  • Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ 
  • Publisher : Sarasa Publishers
  • Second Batch 2017
  • ISBN 978-955-695-026-7
  • 55 Pages

Out of stock

Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ 

Publisher : Sarasa Publishers

Second Batch 2017

ISBN 978-955-695-026-7

55 Pages

උරගයින්, මණ්ඩුක ප්‍රාණීන්, කොඳු ඇට නැති සත්තු හා කෘමීන් පිළිබඳව මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහතා ලියූ නිබන්ධන කිහිපයක් මේ පොතට ඇතුළත්ය. පරිසරය නිරීක්ෂණයෙන් එම සතුන් අරභයා වික්‍රමසිංහයන් ඉදිරිපත් කළ තොරතුරු නූතන සත්ව විද්‍යාඥයින්ගේ විවරණහා අපූරුවට සැසඳෙයි. සත්ව විද්‍යාව උගන්වන හදාරන ගුරු සිසු දෙපිරිසේම දැනුම වැඩුමට මේ පොත ඉවහල් වනු ඇත. 

#UragayoMandukayoSahaKoduAtaNethiSaththu #MartinWickramasinghe #

 

Weight 0.074 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “උරගයෝ මණ්ඩුකයෝ සහ කොඳුඇට නැති සත්තු”

Your email address will not be published. Required fields are marked *