, , ,

ඉසිවර උද්‍යානය

රු220.00

  • Author : වජිර රත්නායක
  • The Garden Of The Prophet (by Kahlil Gibran ) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher : Rathnayake Printers
  • First Edition 2020
  • ISBN 978-624-95825-0-7
  • 56 Pages

Availability: 1 in stock

Author : වජිර රත්නායක

The Garden Of The Prophet (by Kahlil Gibran ) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher : Author Publications

First Edition 2020

ISBN 978-624-95825-0-7

56 Pages

වසන්තය පැමිණි විට ඔබේ හදවතේ  හිම දියව යනු ඇත. ඔබේ රහස් දිය පහරවල් බවට පත්වී  මිටියාවතේ ඇති ජීවිතය  නම් නදිය සොයා ඇදෙනු ඇත. එසේම එම  නදිය  ඔබගේ රහස් සඟවාගෙන මහ සයුර කරා  රැගෙන යනු ඇත.

#IsiwaraUdyanaya #VajiraRathnayake #SinhalaPoth #SinhalaPariwarthana

 

Weight 0.090 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඉසිවර උද්‍යානය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *