,

ඉව අල්ලන චන්ඩි කෙල්ල

රු400.00

  • Author : යශෝධරා ගුණසේකර
  • Publisher : Sooriya Publishers
  • First Edition 2020
  • ISBN 978-955-656-598-0
  • 154 Pages

Availability: 2 in stock

Author : යශෝධරා ගුණසේකර

Publisher : Sooriya Publishers

First Edition 2020

ISBN 978-955-656-598-0

154 Pages

 

ඇස් නොපෙනෙන මල්ලිට ඇස් දෙක වෙන්නෙ ඇයයි

හිමියා අහිමි නිවසට මුරකරු වෙන්නෙ ඇයයි

රාලහාමි අයියාට රාජකාරිවලට උදව් වෙන්නෙ ඇයයි

ටවුමෙ කුණු කන්දේ දුඟදින් සමාජ දුර්ගන්ධය අඳුනන්නෙ ඇයයි

ඔවි ! දැන් ඔබත් කියවන්ට ඉව අල්ලන චණ්ඩි කෙල්ල ඇයයි

#IwaAllanaChandiKella #YashodaraGunasekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

 

Weight 0.190 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඉව අල්ලන චන්ඩි කෙල්ල”

Your email address will not be published. Required fields are marked *