, ,

ඇහි පියන් ඇහැරිලා

රු250.00

  • Author: මහින්ද ප්‍රසාද් මස්ඉඹුල
  • Publisher: Santhawa Publishers
  • Nineth Batch
  • ISBN 978-955-0908-03-1
  • 56 Pages

Out of stock

Author: මහින්ද ප්‍රසාද් මස්ඉඹුල

Publisher: Santhawa Publishers

Nineth Batch

ISBN 978-955-0908-03-1

56 Pages

 

කවි කොපුල මත

හදිසියේ ම පතිත වූ

උණුසුම් ම

හාදුවකි නුඹ

 

සුමින්ද කිත්සිරි ගුණරත්න

 

#AhipiyanAharila #MahindaPrasadMasimbula #SinhalaPoth #SinhalaNawaKatha #නවකතා

 

Weight 0.08 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඇහි පියන් ඇහැරිලා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *