, , , ,

ඇලී සිටින්නේ කවදාද? අත්හරින්නේ කවදාද? සහ තවත් දේශන

රු250.00

  • Author : සමරසිංහ ගුණසේකර
  • Publisher: Sunera Publishers
  • First Edition 2016
  • ISBN 978-955-0079-47-6
  • 112 Pages

Availability: 1 in stock

Spread the love

Author : සමරසිංහ ගුණසේකර

Publisher: Sunera Publishers

First Edition 2016

ISBN 978-955-0079-47-6

112 Pages

 

When to attach, when to let go

ඇලී සිටින්නේ කවදාදා? අත්හරින්නේ කවදාදා?

Real Life

අවුල් හදාගන්නේ නැතුව සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න

Busy Life

ඇයි මේ තරම් කලබල ?

Humility

ඉතා හොඳයි. ඉතා නරකයි. ඒ වගේමයි කියා ලේබල් අලවන්න පුළුවන්ද?

 

#AleeSitinneKawadadAthharinneKawadadaSahaThawathDeshana #SamarasingheGunasekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.140 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඇලී සිටින්නේ කවදාද? අත්හරින්නේ කවදාද? සහ තවත් දේශන”

Your email address will not be published.