, , , ,

ඇලී සිටින්නේ කවදාද? අත්හරින්නේ කවදාද? සහ තවත් දේශන

රු250.00

  • Author : සමරසිංහ ගුණසේකර
  • Publisher: Sunera Publishers
  • First Edition 2016
  • ISBN 978-955-0079-47-6
  • 112 Pages

Out of stock

Author : සමරසිංහ ගුණසේකර

Publisher: Sunera Publishers

First Edition 2016

ISBN 978-955-0079-47-6

112 Pages

 

When to attach, when to let go

ඇලී සිටින්නේ කවදාදා? අත්හරින්නේ කවදාදා?

Real Life

අවුල් හදාගන්නේ නැතුව සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න

Busy Life

ඇයි මේ තරම් කලබල ?

Humility

ඉතා හොඳයි. ඉතා නරකයි. ඒ වගේමයි කියා ලේබල් අලවන්න පුළුවන්ද?

 

#AleeSitinneKawadadAthharinneKawadadaSahaThawathDeshana #SamarasingheGunasekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.140 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඇලී සිටින්නේ කවදාද? අත්හරින්නේ කවදාද? සහ තවත් දේශන”

Your email address will not be published. Required fields are marked *