, , , ,

ඇබ්බැහිකම් අත්හැරියාම සතුටෙන් සිටින්න පුළුවන් සහ තවත් දේශන

රු250.00

  • Author : සමරසිංහ ගුණසේකර
  • Publisher: Sunera Publishers
  • First Edition 2015
  • ISBN 978-955-0079-44-5
  • 112 Pages

Out of stock

Author : සමරසිංහ ගුණසේකර

Publisher: Sunera Publishers

First Edition 2015

ISBN 978-955-0079-44-5

112 Pages

 

Uncertainty

සියල්ල අවිනිශ්චිතයි. ඒත් බයවෙන්න එපා

Arguing

කටින් ජය ගන්න ගිහින් අවුල් හදාගන්න එපා

Mindfulness

සිහිකල්පනාවෙන් හා කරුණාවෙන් වැඩ කිරීම දිව ඔසුවකි.

Dealing with addiction

ඇබ්බැහිකම් අත්හැරියාම සතුටෙන් සිටින්න පුළුවන්

 

#AbbahikamAthhariyamaSathutenSitinnaPuluwanSahaThawathDeshana #SamarasingheGunasekara #SinhalaPoth #OnlineBooks

Weight 0.138 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඇබ්බැහිකම් අත්හැරියාම සතුටෙන් සිටින්න පුළුවන් සහ තවත් දේශන”

Your email address will not be published. Required fields are marked *