, , ,

ඇතුළාන්ත කථාව

රු650.00

  • Author: ආචාර්ය රෝහිණී විජේසූරිය
  • The Golden Gate II (by Osho Tao) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.
  • Publisher: Wijesooriya Grantha Kendraya
  • First Edition 2020
  • ISBN 978-955-691-333-0
  • 276 Pages

Availability: 1 in stock

Author: ආචාර්ය රෝහිණී විජේසූරිය

The Golden Gate II (by Osho Tao) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනයකි.

Publisher: Wijesooriya Grantha Kendraya

First Edition 2020

ISBN 978-955-691-333-0

276 Pages

ලෝකයෙන් ගැලවී යනු වෙනුවට ඔබ, ඔබ තුළටම ගැලවී යන්න. ඔබ ලෝකය තුළ රැඳී සිටිය යුත්තේ ලෝකය යනු මහඟු අවස්ථාවක් වන නිසයි. එය ඔබට නිරතුරුවම පිරික්සනු ලබන කෙම් බිමකි. ඔබ සිටින්නේ සැබෑ නිශ්චලත්වයකද, නැත හොත් එහි දණික් ගැඹුරට ද, එසේත් නැති හොත් එය ඕනෑම දෙයකින් බාධා වන විදියේ බලෙන් පනවා ගත් සංසිද්ධියක් ද යන්න උරගා බැලීමට එය ඔබට අවස්ථාව සළසා දෙයි.

#AthulanthaKathawa #RohiniWijesooriya #SinhalaPoth #SinhalaParivarthanaPoth

Weight 0.289 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඇතුළාන්ත කථාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *