, , , ,

ඇත්ත යුත්ත

රු300.00

  • Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
  • Publisher : Sarasa Publisher
  • Seventh Batch 2017
  • ISBN : 978-955-0201-74-7
  • 164 Pages

Availability: 2 in stock

Author : මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ

Publisher : Sarasa Publisher

Seventh Batch 2017

ISBN : 978-955-0201-74-7

164 Pages

මෙම ග්‍රන්ථය මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන් ලියූ සමාජ විවරණ ලිපි 14 කින් ද භාෂා සාහිත්‍යය විචාර 9 කින් හා ප්‍රතිමා කලා පිළිබඳ ලිපි 6 කින් ද සමන්විත වෙයි.

බුද්ධියට මෙන්ම හදවතට ද සමීපවන සරල භාෂා රීතියකින් ලියා ඇති මේ නිබන්ධ කියැවීමෙන් පාඨකයාගේ දැනුම පුළුල් වේ ; අවබෝධය වැඩේ ; විචාරය දියුණු වේ.

#AththaYuththa #MartinWickramasinghe #SinhalaPoth

Weight 0.223 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ඇත්ත යුත්ත”

Your email address will not be published. Required fields are marked *