, ,

ආදරණීය වික්ටෝරියා

රු950.00

  • Author: මොහාන් රාජ් මඩවල
  • Publisher: Biso Publications
  • Nineteenth Batch 2020
  • ISBN 978-955-4690-02-8
  • 256 Pages

Out of stock

Author: මොහාන් රාජ් මඩවල

Publisher: Biso Publications

Nineteenth Batch 2020

ISBN 978-955-4690-02-8

256 Pages

 

ඔහුගේ ලෝකයේ පරමාදර්ශය වූයේ ඇයයි.

එසේම නම කියූ සැණින් දත්

අරක්කු රේන්දරාළ කෙනෙක් වන්නට ඔහු තුළ බලාපොරොත්තු දැල්වූයේද ඇයයි.

එපමණකුදු නොව තුංග පොල් ගසක් තරමට තරව මුල් දරා වැඩෙන්නට ඔහුගේ හෙවණැල්ල වූයේද ඇයය.

 

#AdaraneeyaViktoriya #MohanRajMadawala #සිංහලනවකතා #SinhalaNawakatha #SinhalaPoth

 

Weight 0.310 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ආදරණීය වික්ටෝරියා”

Your email address will not be published. Required fields are marked *