, , ,

ආදරණීය දෙමාපියනි

රු460.00

  • Author: සරත් විජේසූරිය
  • Publisher: Wijesooriya Publishers
  • Eleventh Edition 2019
  • ISBN 978-955-652-906-7
  • 200 Pages

Availability: 6 in stock

Author: සරත් විජේසූරිය

Publisher: Wijesooriya Publishers

Eleventh Edition 2019

ISBN 978-955-652-906-7

200 Pages

දරුවන් සිටින නූතන දෙමාපියන්, වෙනස් වන සමාජයක ජීවත් වන නූතන දෙමාපියන්, වෙනස් වෙමින් විපරිත වන සමාජයක ජීවත් වන නූතන දෙමාපියන්, තමාගේ භූමිකාව නිවැරදි ව හඳුනා ගෙන තිබෙන්නේ ද? දරුවන් බිහි කළ ද, දරුවන්ට ඉගැන්වීමට මහන්සි ගත්ත ද, අවසන දරුවන් දෙයාකාරයකින් අසාර්ථක ඵල ලබන්නේ ය. එක් ඵලයක් නම් දරුවන් අධ්‍යාපනය පමණක් නොව ජීවිතය ද අසාර්ථක කර ගැනීමයි. අනෙක් ඵලය නම් අධ්‍යපනය සාර්ථක කර ගත්ත ද, ජීවිතය අසාර්ථක කර ගැනීමයි. ඒ මන් ද?

තම දරුවා වෙනුවෙන් මාපියන් තම භූමිකා අර්ථසම්පන්න ව නිරූපණය කිරීමට අවශ්‍ය අවබෝධය හා විනය, ඥානාලෝකයක් සේ තමන් සන්තක කර ගන්නේ කෙසේ ද? මේ ප්‍රශ්න සදහා උත්තර විවිධ මානයන්ගෙන් දෙමාපියන්ට ලබා දීමට, ගුරු භවතුන්, පාසල් ප්‍රධානීන් මෙන් ම මා දැරූ උත්සාහයක් ඵලයක් ඔස්සේ ය මේ පොත සම්පාදනය වී තිබෙන්නේ.

#AdaraneeyaDemapiyani #Sarathwijesooriya #SinhalaPoth 

Weight 0.216 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ආදරණීය දෙමාපියනි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *