, , , , ,

ආතතිය

රු530.00

  • Author: ලීලානන්ද ගමාච්වි
  • STRESS (by Vinay Joshil ) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය
  • Publisher: Wijesooriya Grantha Kendraya
  • Fourth Batch 2020
  • ISBN 978-955-652-321-8
  • 235 Pages

Out of stock

Author: ලීලානන්ද ගමාච්වි

STRESS From Burnout to Balance (by Vinay Joshil ) කෘතියේ සිංහල පරිවර්තනය

Publisher: Wijesooriya Grantha Kendraya

Fourth Batch 2020

ISBN 978-955-652-321-8

235 Pages

මේ කෘතියේ සුවිශේෂි ප්‍රබලතාවයක් වන්නේ, ආතතියේ හැම අංශයක්ම ජීවිතයේ හැම අංශයකටම බලපාන ආකාරය තියුණු විමර්ශනයකට යොමු කිරීමයි. ආතතියේ නොයෙක් අංශවල බලපෑම දස වන පරිච්ඡේදය ඇසුරෙන් පමණක් වුව ද අපට පැහැදිලි කර ගත හැකි ය. එසේම, පෞරුෂය,ප්‍රජනනය, ජීර්ණය, ප්‍රතිශක්තිය, විෂාදය, ස්මෘතිය, වියපත් වීම, දියවැඩියාව, හෘදයාබාධ ආදියට එහි බලපෑම ගැන කතුවරයා සැලැකිලිමත් වෙයි.

#Athathiya #Stress #LeelanandaGamachchi #ManoVidyava #SinhalaPoth

Weight 0.250 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ආතතිය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *