, ,

ආණ්ඩුවේ රැකියාව

රු250.00

Author : සරත් විජේසූරිය 

Publisher : Wijesooriya Publisher

First Edition 2011

ISBN 978-955-652-414-7

148 Pages

Availability: 5 in stock

Author : සරත් විජේසූරිය 

Publisher : Wijesooriya Publisher

First Edition 2011

ISBN 978-955-652-414-7

148 Pages

“ රටක යහ පාලනය සම්බන්ධ පරම වගකීම දැරිය යුත්තේ දේශපාලනඥයන් ද? රාජ්‍ය නිලධාරීන් ද?

නීතිය, යුක්තිය, සාධාරණය ප්‍රමුඛ මානව ධර්මතා සාපරාධී ලෙස, දැනුවත් ලෙස විනාශ කරන රටක කවරාකාර නම් දියුණුවක් ද? 

බලය අවිනීත අයුරින් පරිහරණය කරන රටකට අනාගතයක් නැත යන්න වටහා ගැනීම අසීරු කරුණක් නොවේ. 

දූෂණය – අසාධාරණය – අයුක්තිය රජ යන රටක පිරිහෙන්නේ මානව සාරාර්ථ නම්, රටක දැන උගත් සිවිල් ජනතාව නිහඩව සිටීම යුක්ති යුක්ත ද?  

#AnduweRekiyawa #SarathWijesooriya #SainhalaPoth

Weight 0.183 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ආණ්ඩුවේ රැකියාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *